Tekstbureau

Tekstwerk

Hierbij kunt u denken aan:
1. correctie (spelling en grammatica verbeteren, interpunctie aanpassen)
2. redactie van een concept: zinsbouw, structuur en volgorde aanpassen (dus deels herschrijven) en
3. een volledig nieuwe tekst.

Correctie & redactie

Voorbeeldsituaties:
• Uwilt iemand verrassen met een zogeheten liber amicorum ofwel een vriendenboek. Maar wát een werk om alle deelnemers telkens te herinneren aan de deadline! Laat staan om alle bijdragen te controleren op fouten…
• Er is een jubileum in aantocht. Zou het niet leuk zijn om terug te blikken en gedenkwaardige momenten vast te leggen in een boekje?
• U hebt belangrijke ervaringen opgeschreven en wilt die met anderen delen.
Hoe zorgt u dat uw tekst lekker weg leest?
• U werkt aan een scriptie. Maar al schrijvend raakt u verstrikt in omslachtige zinnen. Hoe trekt u die slierten strak tot een vlot leesbaar betoog?

Wat kan Sitos Tekstwerk voor u betekenen?
• Hebt u zelf al een concept van de tekst?
Sitos Tekstwerk corrigeert eventuele stijl- en grammaticafouten, trekt kronkelzinnen strak en zorgt voor een overzichtelijke indeling.
• Hebt u alleen een ruwe versie, die voornamelijk uit werkaantekeningen bestaat?
Sitos Tekstwerk verwerkt dit relaas tot een heldere en goed lopende tekst, die qua stijl aansluit bij uw persoon en/of situatie.

Nieuwe tekst

Voorbeeldsituaties:
• Nederlands is niet uw moedertaal. Mondeling kunt u zich prima redden. Maar als u een belangrijke brief moet schrijven, wordt u onzeker.
• Mensen hebben u gevraagd om te speechen. U wilt wel, maar u twijfelt aan uw verbale kwaliteiten.
• U hebt een prachtig website-ontwerp. Nu de content nog! Hoe brengt u onder woorden wie u bent en waar u voor staat?

Schrijfbegeleiding

Voorbeeldsituaties:
• U hebt (een deel van) uw levensverhaal opgeschreven, of zou dat graag willen doen.
Daarbij zouden een luisterend oor en schrijfcoaching heel welkom zijn.
• U bent verbaal begaafd en geldt als een meeslepend verteller. Mensen hangen aan uw lippen. Maar… eenmaal tegenover het lege pc-scherm weet u eigenlijk niet waar u moet beginnen. En eh… hoe zat dat ook alweer met die d’s, t’s en dt’s?

In alle bovenstaande gevallen kunt u Sitos Tekstwerk inschakelen.
Het eerste, verkennende gesprek van ca. 45 minuten is gratis.

letters-772504_1280